ATENCIÓ AL CLIENT

Si necessita ajuda personalitzada o té alguna pregunta, pot trucar al telèfon: 938737934 o 627984508 al mòbil o escriure un email a la següent adreça electrònica: jonispirotecnia@gmail.com
.
ADREÇA I RECOLLIDES:
Plaça Mallorca Nº 4, Manresa 08240 (BCN)
Tlf. 938737934 o 627984508